اخبار سایت

انتخاب گروه :
حضور شرکت فراسکو عسلویه در بیست و یکمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
۱۳ / ۲ / ۱۳۹۵
شرکت فراسکو عسلویه بعنوان تنها بندر خصوصی سواحل جنوبی کشور، حضور فعال و پر رنگی در بیست و یکمین نمایشگاه نفت،گاز، پالایش و پتروشیمی خواهد داشت.