اخبار سایت

انتخاب گروه :
تولد قطب سوم صادرات فرآورده های نفتی ایران
۲۹ / ۳ / ۱۳۹۵
تولد قطب سوم صادرات فرآورده های نفتی ایران
سومین بندر صادراتی فرآورده های نفتی و بانکرینگ امروز (شنبه 29 خرداد ماه) عملیاتی شد. به گزارش خبرنگار شانا، بندر عسلویه امروز (شنبه، 29 خرداد) با بارگیری نخستین محموله صادراتی فرآورده نفتی به مقصد یکی از کشورهای منطقه خلیج فارس فعالیت خود را آغاز کرد. شرکت فراسکو برای پیشبرد اهداف شرکت ملی نفت ایران در کنار این شرکت قرار گرفته است. این شرکت در سال 86 در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس عسلویه با هدف ساخت بندر به منظور ایجاد پایانه فرآورده های نفتی و ارائه خدمات بانکرینگ و همچنین پشتیبانی دریایی و لجستیکی و ارائه خدمات به سکوهای دریایی تاسیس شد. ترمینال بندری شرکت فراسکو عسلویه، امکان بدل شدن به بزرگترین بندر تخصصی فرآورده های نفتی ایران را دارد. در زمین 50 هکتاری این بندر امکان احداث 6 میلیون بشکه مخازن (حدود یک میلیون تن) با هفت اسکله جهت ایجاد ظرفیت بار دریایی سالانه 10 میلیون پیش بینی شده است. هم اکنون 2 پست اسکله آن ساخته شده که یکی از آنها در عمق 10 متری و طول 214 متر اواخر سال 92 وارد مدار بهره برداری شد و پست اسکله دوم که اکنون بزرگترین اسکله فرآورده های نفتی بنادر ایران است، 15 متر عمق و 324 متر طول دارد. در مقایسه با اسکله های بنادری که دارای حوضچه آرامش هستند، مانند بندر امام خمینی، بندرعباس، بندر بوشهر و ... این اسکله فرآورده های نفتی از طیف طول، عمق و ظرفیت بزرگترین است.

http://www.shana.ir/fa/newsagency/263115/%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86