• تثبیت برند شرکت بعنوان یکی از برترین برندها در زمینه ارائه خدمات ترمینالی، بندری و بانکرینگ در منطقه خلیج فارس
• کسب سهم مناسب از بازار منطقه خلیج فارس در حوزه ارائه خدمات ترمینالی، بندری و بانکرینگ
• توسعه بندر فراسکو با هدف تبدیل شدن به یکی از بزرگترین قطب های صادراتی فرآورده های نفتی و ترانزیت کشور