ارائه خدمات بندری در زمينه ترانزيت، صادرات و واردات فرآورده‌هاي نفتي، بانکرینگ و توزيع فراورده های نفتی در منطقه خلیج فارس با بهره گیری از تجهیزات و امکانات پیشرفته و منحصر به فرد و به کارگیری پرسنل مجرب با رعايت سطح بالاي ايمني در قالب استانداردهای مربوطه، بطوریکه حداکثر سودآوري را براي سهامداران فراسکو و شرکت‌هاي مشارکت‌کننده در طرح‌هاي توسعه‌اي این بندر ايجاد نمايد.